Produkcja

Zakład Mechaniczny "METALTECH" Sp. z o.o.
ul. Orla 6
78-650 Mirosławiec
Tel. centrala: 0048-67-259-51-76; 0048-67-259-51-12

LOBO Export-Import
Katarzyna, Piotr Olak 
Zakład Przetwórczy Wołowe Lasy 97
78-630 Człopa
tel.: 672500230
lobo@lobo-ariti.com
http://lobo-ariti.com/pl

P.P.H.T. BOMI Bolesław Romaniuk
78-650 Mirosławiec,  ul. Orla 30
Tel. 602 359 617, 604 584 278
bomi@onet.pl

P.P.H.U. “HELMET”
S. Nackowski, W. Nackowska sp. jawna
ul. Inowrocławska 1 88-126 Tuczno, Poland
tel. (0 52) 351 98 16, 351 98 10 fax. (0 52) 351 96 39
e-mail: biuro@helmet.pl
e-mail: marketing@helmet.pl