Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców Ziemi Wałeckiej ! Zaproszenie kierujemy do firm z terenu gmin Człopa, Mirosławiec, Tuczno i wiejskiej Wałcz

Prezentacja na Wałeckim Portalu Gospodarczym całkowicie bezpłatna!

Projekt dofinansowany z EFRROW (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego