Przemysł

Zakład Mechaniczny "METALTECH" Sp. z o.o.
ul. Orla 6
78-650 Mirosławiec
Tel. centrala: 0048-67-259-51-76; 0048-67-259-51-12