Usługi rolnicze Marcin Laskowski - Ośrodek "Kołacz"

Usługi dla rolnictwa w każdym zakresie. Specjalizacja w koszeniu i zbiorze siana oraz sianokiszonki.