Regionalna Izba Pamięci w Człopie

Regionalna Izba Pamięci działa od 8 marca 2014 roku. Na wystawie stałej zgromadzono przedmioty codziennego użytku, w tym wiele wykonanych ręcznie, są też ciekawe dokumenty obrazujące życie ludności Człopy i okolic na przestrzeni 200 lat. Część testów obcojęzycznych opatrzone zostało tłumaczeniami na język polski. Organizowane są też wystawy czasowe ze zbiorów kolekcjonerskich, wystawa zaś jest wciąż rozbudowywana i uzupełniana.