Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu w Człopie

Polsko-Niemieckie Centrum Kultury i Sportu to miejsce o ponadregionalnym charakterze tworzące doskonałe warunki do współpracy na płaszczyźnie kultury i sportu. Tu mogą być organizowane turnieje, treningi, pokazy, konferencje, koncerty, przedstawienia ale również i spotkania taneczne, bankiety – wszystko, co może owocować dobrą współpracą między narodami.