Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Turystycznej

Centrum Informacji Turystycznej udostępnia materiały tematycznie związane z Człopą i powiatem wałeckim. Udziela informacji m.in. na temat bazy noclegowej, atrakcji turystycznych w regionie, organizowanych imprez, tras turystycznych, możliwości wędkowania. Organizuje też wystawy i spotkania w siedzibie PNCIT z pogadankami nt. regionu.