ENERGOINSTAL Bartosz Siemiński

Firma specjalizuje się w wykonywaniu: sieci i instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych, oświetlenia ulicznego dróg, placów, parkingów i osiedli, sieci i instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, sprzedaży, montażu i serwisu systemów solarnych, sprzedaży, montażu i serwisu przydomowych oczyszczalni ścieków, układaniu kostki brukowej, wszelkiego rodzaju wykopów, niwelacji terenu, robót ziemnych.