EKOMIRTECH

EKOMIRTECH zajmuje się profesjonalnym odbiorem i transportem  i utylizacją zużytego sprzętu:
- elektrycznego,
- elektronicznego.
Sprzęt odbierany jest od klienta, a następnie segregowany w siedzibie firmy i przekazywany do zakładów przetwarzania sprzętu.
Rodzaje sprzętu:
Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:
Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
Sprzęt audiowizualny:
Sprzęt oświetleniowy
Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych:
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy:
Oferta dla Urzędów Miast i Gmin:
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych.